Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2019

schulz23
8966 eb8b 500
Reposted from4777727772 4777727772
schulz23
8968 e8c1 500
Reposted from4777727772 4777727772
schulz23
Może powinniśmy odpowiedzieć sobie sami
Kiedy zaczęliśmy się dotykać spojrzeniami
Że ten cyrk i te historie nie są dla nas...
Że nam się krzyknąć nie udało...
Że to dziś jest nasza
Jedna taka szansa na sto
Reposted fromsistersofmercy sistersofmercy
schulz23
8370 bfae 500
Reposted fromsoftboi softboi
schulz23
8371 3e83 500
Reposted fromsoftboi softboi
schulz23
8396 0bc9 500
Reposted frommociumpanie mociumpanie
schulz23
8441 fa81 500
Reposted fromyannim yannim
schulz23
Czy pamiętasz, kiedy każde nasze spotkanie było świętem?
Reposted fromkrn krn

February 15 2019

schulz23
8442 ef4d 500
Reposted fromyannim yannim
schulz23
8470 6157 500
Przedwiośnie I
Reposted fromfrique frique
schulz23
W Kosmosie istnieje planeta, na której wszyscy ludzie narodzą się po raz drugi. Będą przy tym mieć pełną świadomość swego życia spędzonego na Ziemi, wszystkich nabytych tam doświadczeń. I być może istnieje jeszcze następna planeta, gdzie wszyscy narodzimy się po raz trzeci z doświadczeniami dwóch poprzednich wcieleń. A może istnieją jeszcze następne i następne planety, na których ludzkość będzie się rodzić zawsze o jeden stopień (o jedno życie) dojrzalsza. To jest Tomasza wersja wiecznego powrotu. Ale my tutaj, na Ziemi (na planecie numer jeden, na planecie niedoświadczenia) możemy tylko bardzo niejasno przypuszczać, co by się mogło zdarzyć człowiekowi na innych planetach. Czy byłby mądrzejszy? Czy w ogóle dojrzałość leży w możliwościach człowieka? Czy możemy ją osiągnąć przez powtarzanie? Jedynie z perspektywy takiej utopii można by z pełną odpowiedzialnością używać pojęć optymizmu i pesymizmu: optymista to ten, który sądzi, że na planecie numer pięć historia ludzkości będzie już mniej krwawa. Pesymistą jest ten, kto sądzi inaczej.
— Nieznośna lekkość bytu
Reposted fromcountingme countingme
schulz23
8554 d8e4
Reposted from4777727772 4777727772
schulz23
A teraz byle być, byle trwać
Byle jak odliczam końca dnia
Do nocy, by doczekać gwiazd
— Margaret-Byle jak
Reposted frompastelowe pastelowe
schulz23
A picture taken on Antarctica over 100 years ago. Recently discovered by the New Zealand Antarctic Heritage Trust.
Reposted fromSylvka Sylvka
schulz23
8883 d738 500
Wiem
Reposted fromLaColie LaColie

February 12 2019

schulz23
Chodzi o to, że spojrzeć na siebie uczciwie, nazwać swoje słabości i wady, i chcieć zmienić się na lepsze. Pracować na tym. To brzmi łatwo, ale jest bardzo trudne. A największej odwagi wymaga przyznanie się przed samym sobą do prawdy
— Beata Pawlikowska
Reposted fromgdybam gdybam viasatyra satyra
schulz23
Jeśli nie uchwycisz u kogoś tej odrobiny wariactwa, nie możesz go pokochać. Jeśli nie uchwycisz jego punktu szaleństwa, przechodzisz obok. Czyjś punkt szaleństwa jest źródłem jego uroku.
— Delphine De Vigan - "Prawdziwa historia"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasatyra satyra
schulz23
(...) nie wytrzymują, bo Ty jesteś kotem. Nawet jak mówisz, że nie uciekniesz to i tak możesz to zrobić, z Tobą nigdy nie wiadomo.
Reposted fromitgirl itgirl viajointskurwysyn jointskurwysyn
schulz23
2476 bc44 500
Reposted fromkazikova kazikova viajointskurwysyn jointskurwysyn
schulz23
0840 14c2 500
Reposted fromstopme stopme viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl