Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

3162 391e 500
Reposted fromPatrryykk Patrryykk vianezavisan nezavisan
schulz23
3145 0cf9
Reposted fromlaters laters vianezavisan nezavisan

May 22 2017

schulz23
9849 0081 500
schulz23
Jedna szczera rozmowa.
Czasami tylko tyle potrzeba, żeby każdy wiedział na czym stoi.
schulz23
7735 f72b 500
Reposted fromhanouk hanouk viatysiace-mysli tysiace-mysli

May 21 2017

schulz23
Jeśli ktoś lub coś ma Cię zaskoczyć, i tak to zrobi, nieważne, jak nerwowo będziesz się rozglądał, jak cicho będziesz szedł, na ile zamków będziesz zamykał drzwi.
— Ślepnąc od świateł - Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viahormeza hormeza

May 20 2017

schulz23
7446 32bc 500
Reposted fromolalaa olalaa viapozakontrola pozakontrola
schulz23
0230 dca2
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viagosiuuaam16 gosiuuaam16
schulz23
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
schulz23
7901 a917
Reposted fromsoupland soupland viairmelin irmelin
schulz23
To jest ogromna intymność dotykać cudzych włosów, gdy nie jest się opłacaną za to fryzjerką, prawda?
— Wiśniewski - "Grand"
Reposted frommy-little-world my-little-world viairmelin irmelin
7324 3624 500
Reposted fromkimik kimik viabrzask brzask
schulz23
4314 5a77 500
Reposted frombeltane beltane viabrzask brzask
schulz23
Śmiem twierdzić, że nie ma prawdziwego erotyzmu bez sztuki dwuznaczności; im większa jest dwuznaczność, tym silniejsze podniecenie.
— Milan Kundera
Reposted fromfirewalkwithme firewalkwithme viabrzask brzask
schulz23
0354 d99e
Reposted fromMrSatan MrSatan viabrzask brzask
schulz23
Na pytanie, gdzie można kogoś poznać, odpowiadam w dupie. Poznawanie ludzi to nie kwestia miejsca, tylko kwestia nastawienia. Otwartości.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromlittlefool littlefool vianezavisan nezavisan
schulz23
„Nie za wygląd się kocha, ale nie wiadomo za co”
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromdh707 dh707 vianezavisan nezavisan
schulz23
4780 f75f
Reposted fromdailylife dailylife vianezavisan nezavisan
schulz23

Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać.

— Maciej Frączyk "Zeznania Niekrytego Krytyka"
Reposted frompusiek pusiek vianezavisan nezavisan
schulz23
Przecież to może być ostatnia okazja do zrobienia w życiu czegoś po raz pierwszy.
— w życiu nie przypuszczałam, że zapiszę sobie cytat z własnego snu.
Reposted frommrrru mrrru vianezavisan nezavisan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl