Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2018

schulz23
Love is a skill. When you’re out of the habit of loving yourself, it’s like trying to use a weak-ass underdeveloped muscle. It’s like it almost isn’t there, and you feel pathetic even trying. (...) When you choose that kind of love, you have to choose it over and over again, or you’ll easily slide back into self-rejection. So think of self-love like a muscle. Right now it’s weak and it feels like a struggle, but if you use it every day, then you’ll wake up with a massive muscle that can really move love around.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

February 22 2018

schulz23
Czasem czuję się, jak gdybym był jednouszny, jednooczny, półsercowy... Czasem wszystko mnie mija, żyję tylko połową siebie. A czasem znów jestem wielouszny, wielooczny, wielosercowy; po prostu nie mieszczę siebie w sobie.
— Jarosław Borszewicz – Mroki
Reposted fromunr-eal unr-eal viajointskurwysyn jointskurwysyn
schulz23
schulz23
7284 f2bb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
schulz23
schulz23
schulz23
5189 64f8
Reposted frommisieq misieq vianezavisan nezavisan
schulz23
Dać komuś miłość (...) nie odbierając mu jednocześnie jego powietrza, jego obszaru wolności. Niczego nie narzucać nawet siebie samego to najtrudniejsze zadanie (...) i rzadko się to udaje.
— Roma Ligocka - "Wolna miłość"
schulz23
Kobiety nie poddają się bez powodu. Najczęściej przestają walczyć dlatego, że czują się niedoceniane i zmęczone tym, że ktoś kto miał być ich całym światem nie potrafił ofiarować im choćby małej części swojego czasu i odrobiny uwagi…
— Rafał Wicijowski
schulz23
Przez cokolwiek przechodzisz - po prostu przez to przejdziesz. To minie. Podziękuj już teraz. Przecież wiesz, że wkrótce pojawi się tęcza.
— Oprah Winfrey
schulz23
schulz23
polubiłam Cię za bardzo i troszkę mnie to przeraża, że znów mnie to zgubi
— hyphaeoflove
schulz23
Nie życzę Ciebie
nikomu,
bo życzę Ciebie
sobie.
schulz23
0386 c8a7 500
Reposted fromunr-eal unr-eal viajointskurwysyn jointskurwysyn
schulz23
Czasem czuję się, jak gdybym był jednouszny, jednooczny, półsercowy... Czasem wszystko mnie mija, żyję tylko połową siebie. A czasem znów jestem wielouszny, wielooczny, wielosercowy; po prostu nie mieszczę siebie w sobie.
— Jarosław Borszewicz – Mroki
Reposted fromunr-eal unr-eal viajointskurwysyn jointskurwysyn
schulz23
schulz23
5277 c48e
Reposted fromonlyman onlyman viajointskurwysyn jointskurwysyn
6391 f55d 500
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
schulz23

February 18 2018

schulz23
3688 9224
Reposted frombzdura bzdura viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl